TUKLASIN NATIN

Tutuklasin ang mga dapat malaman ng sambayan . . .

Agham at Teknolohiya

leave a comment »


 

Sa TUKLASIN NATIN ay ihahatid sa inyo ang mga impormasyong hinggil sa siyensya at teknolohiya mula sa Kagawaran ng Siyensa at Teknolohiya (Department of Science and Technology) kung saan ay may dalawampu’t isang ahensya na nakadikit dito, na may kaugnayan sa mga pangyayari sa araw-araw nating pamumuhay.

May pagkakataon din ang publiko na magbigay ng kanilang saloobin, paghanga, pasasalamat, suhestiyon at komentaryo upang magsilbing gabay o makatulong sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan at marinig ang tinig ng isang simpleng Pilipino subalit siya ang magiging susi ng pagsasabi ng KATOTOHANAN patungo sa PAG-UNLAD AT KASAGANAAN.

 

 

 

Written by tuklasinnatin

December 6, 2010 at 7:39 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: