Clark Water at Nanox Philippines magkatuwang para sa reforestation


Kabilang na ang Nanox Philippines, Inc. sa mga kabalikat ng Clark Water sa pangangalaga ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng mahigit na 8,000 puno hanggang taong 2020. Sa pamamagitan ng isang katatapos na treeplanting activity, 100 halaman ng mahogany ang itinanim ng dalawang kumpanya sa isang used water facility ng Clark Water.
Sa kasalukuyan, higit sa 1,000 puno na ang naitanim ng Clark Water sa 27-hektaryang pasilidad, patunay sa pagpapahalaga ng Clark Water sa pangangalaga sa kalikasan. Ang isinagawang pagtatanim ng dalawang kumpanya ay pangalawa pa lamang sa mga nakatakdang aktibidad na isasagawa sa taong ito.
Ang Clark Water ay ang sangay ng Manila Water Philippine Ventures na nagbibigay ng serbisyong patubig at gamit na tubig sa Clark Freeport at Clark Special Economic Zone.
Posted by: Freda Migano
Advertisements

Author: tuklasinnatin

A Journalist and served government for 20 years. A community organizer who rose from a clan of artists and novelists.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s